Urlop w Rep. Cz.:CZeCOTTourmapsCzechy WschodnieUNESCOAktywny wypoczynekRozkłady jazdyGEOFUN

Klauzula prawna

KLACR, o.s.,, REGON: 22719822 , z siedzibą Na Jízdárně 1245/7, Ostrava, (w dalszej części nazywany również „Administrator“) jest Administratorem portalu internetowego MS-urlop.cz, za pośrednictwem którego udziela informacji i świadczy usługi opisane w treści portalu (w dalszej części nazywane tylko „Portal“) na następujących domenach:

 • ms-dovolena.cz
 • ms-vacation.cz
 • ms-urlaub.cz
 • ms-urlop.cz

Zasady ochrony i korzystania z danych osobowych

Zakres opracowywania danych osobowych

Za pośrednictwem portalu administrator gromadzi następujące dane o zarejestrowanych użytkownikach swoich usług (tylko w wypadku ich dobrowolnej rejestracji):

 1. imię
 2. nazwisko
 3. adres e-mailowy
 4. hasło
 5. więcej danych, które poda dobrowolnie (pseudonim, adres, telefon, data urodzenia)

Ponadto w przypadku rejestracji konta użytkownika dla wybranych usług administrator dokonuje rejestracji informacji o używaniu Portalu za pomocą plików cookie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika jako istniejącego użytkownika (np. po zalogowaniu się pod jego kontem itp.) lub też dostosować daną usługę do preferencji użytkownika. Pliki cookie mogą zostać również zastosowane w celu wyświetlenia ukierunkowanej reklamy online zarówno na portalu jak i poza nim.

Pliki cookie mogą używać również niezarejestrowani użytkownicy, tj. każdy gość portalu, w podany wyżej sposób.

Zakres i cel zastosowania danych osobowych

Przekazane dane osobowe są opracowywane (tj. gromadzone, przechowywane a następnie wykorzystywane) w szczególności w celu:

 1. korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub osoby trzecie na podstawie umowy z Administratorem za pośrednictwem Portalu lub innych usług
 2. zarządzania kontem użytkownika i dostosowania usług świadczonych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań poszczególnych użytkowników;
 3. wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty e-mailowej lub informacji o nowych usługach lub ich ulepszeniu na Portalu wraz z inną działalnością marketingową Administratora, a mianowicie zgodnie z ustawą nr 480/2004 DzU., o niektórych usługach firm informacyjnych, w brzmieniu późniejszych przepisów;
 4. tworzenie i dystrybucja ogłoszeń online istotnych z punktu widzenia użytkownika.

Upoważnienie podmiotu opracowującego dane osobowe do zarządzania danymi osobowymi i postępowania z nimi

Administrator opracowuje dane osobowe za pośrednictwem podmiotu opracowującego, którym jest spółka handlowa World Media Partners, z siedzibą pod adresem ul. Táboritská 23, 130 00 Praha 3, REGON 26208075 (w dalszej części nazywana tylko "Podmiotem opracowującym"). Podmiot opracowujący jest właścicielem i administratorem systemu informacji CZeCOT (więcej informacji na stronie www.czecot.info).

Na podstawie umowy z Administratorem Podmiot opracowujący jest uprawniony i ma obowiązek opracowywania danych osobowych użytkowników w zakresie i w sposób określony w niniejszych warunkach.

Podmiot opracowujący jest uprawniony do opracowywania danych osobowych udzielonych przez użytkownika w celu ich używania na wszystkich portalach zarządzanych przez Podmiot opracowujący lub obsługiwanych przez Podmiot opracowujący pod względem technicznym.

Zakończenie opracowywania danych osobowych

Użytkownik ma prawo zabronić Administratorowi wysyłania informacji handlowych na swój profil użytkownika i/lub na wysyłanie wiadomości będących odpowiedzią na wiadomość lub kliknięciem na link służący do wylogowania.

Administrator jest uprawniony do przechowywania danych osobowych przez okres trwania konta użytkownika lub do momentu wycofania zgody na opracowywania danych osobowych przez użytkownika. W razie anulowania zgody użytkownika na opracowywanie danych osobowych konto użytkownika musi zostać usunięte.

Wrogie ataki

Wszelkie działania mające na celu wykasowanie, przesunięcie lub zmianę treści stron internetowych portalu przeprowadzone przez osoby inne niż partnerzy uprawnieni do administrowania treścią, ataki zmierzające do zwolnienia lub uniemożliwienia wczytywania stron lub naruszenia niektórych ich funkcji, DoS, DDoS lub inne działania o podobnym charakterze będą traktowane jako czyn karny. W tym przypadku nie obowiązują powyższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Dane identyfikacyjne sprawcy zostaną bezzwłocznie przekazane policji i innym uprawnionym organom.

Gwarancja i odpowiedzialność

Administrator ani żaden jego pracownik, administrator portalu ani żaden spośród jego pracowników lub współpracowników nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść stron internetowych portalu, nie gwarantuje poprawności lub kompletności informacji tutaj udostępnianych, grafiki, tekstu, linków lub dalszych materiałów i nie jest odpowiedzialny za żadne specjalne, pośrednie, uboczne lub inne szkody, włącznie z, ale nie tylko, utraconymi dochodami lub zyskiem, mogące powstać w związku z użyciem niniejszych materiałów. Treść nie jest w żaden sposób gwarantowana i dostępna całkowicie na własne ryzyko.

Ochrona praw autorskich

Portal jest dziełem autorskim, dotyczy to zarówno całości, jak poszczególnych jego części. Prawa autorskie są własnością Administrator, które jest również ich administratorem.
Zapisywanie fragmentów stron internetowych portalu na lokalnym komputerze i drukowanie ich kopii jest dozwolone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Wszelkie inne sposoby wykorzystania, powielanie, tłumaczenie, dostosowanie, modyfikacja lub inne zmiany, dystrybucja lub zapisywanie stron internetowych portalu w każdej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno w całości, jak i częściowo, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia Administrator jest zabronione.

Produkty i usługi partnerów, znajdujące się na stronach internetowych, informacje o nich oraz ich wizualne przedstawianie, jak również dalsze dzieła mogą być chronione dalszymi prawami osób zainteresowanych. Nazwy i oznaczenia produktów, usług, firm, osób, spółek i organizacji mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. Na stronach internetowych tego portalu mogą znajdować się również dzieła autorskie innych osób.

Zakończenie

Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego odcięcia użytkownika od możliwości korzystania ze strony lub dostępu do tej strony w przypadku, kiedy uzna, że ze strony użytkownika nastąpiło naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszej klauzuli lub któregokolwiek z obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku, kiedy uzna zachowanie użytkownika na stronach za nieodpowiednie lub niemożliwe do zaakceptowania.

Zastrzeżenie prawa do zmian

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku potrzeby. Wszelkie zmiany zostaną bezzwłocznie ogłoszone na niniejszej stronie.

Oferta dla:

Przejdź do treści

Wyrażam zgodę na rzetwarzanie danych osobowych.

Nie klikaj na ten link albo zostaniesz zablokowany